System Bios

System Bios

System BIOS System operacyjny płyty głównej. To dzięki niemu na ekranie pojawia się pierwszy obraz i dźwięk jeszcze przed wczytaniem systemu operacyjnego (np. Windows). Bios jest odpowiedzialny między innymi za…

GPU

GPU

Chipset GPU Głównym zadaniem GPU jest wykonywanie obliczeń niezbędnych do wyświetlenia grafiki na monitorze, dzięki temu uwolniniony zostaje główny procesor (CPU) od wykonywania tego zadania. Skutkuje to zwiększeniem wydajności komputera…