Karta grafiki

Karta grafiki

Karta graficzna Karta rozszerzeń komputera odpowiedzialna za renderowanie grafiki i jej konwersję na sygnał zrozumiały dla wyświetlacza. Podzespół ten jest też nazywany kartą VGA.  

GPU

GPU

Chipset GPU Głównym zadaniem GPU jest wykonywanie obliczeń niezbędnych do wyświetlenia grafiki na monitorze, dzięki temu uwolniniony zostaje główny procesor (CPU) od wykonywania tego zadania. Skutkuje to zwiększeniem wydajności komputera…